Ontdek meer

 

Sint Aldegundiskerk

Bezienswaardigheid

De oudste vermelding van de kerk komt voor in een oorkonde uit 956.

De oudste resten van de kerk werden gevonden bij onderzoeken in 1948. Het ging hier om paalgaten, die mogelijk tegelijkertijd met het stichten van een begraafplaats zijn ontstaan. Vermoed wordt, dat reeds voor 1000 hier een driebeukig houten kerje zonder toren heeft gestaan. Deze kerk is na een brand opgevolgd door een stenen kerkje op een fundament van veldkeien met een zware toren aan de westzijde. Tegenwoordig is de kerk in gebruik als R.K. kerk.

Contactgegevens

Sint Aldegundiskerk
Dorpsstraat 38
6082 AP BUGGENUM
Nederland