Ontdek meer

 

Het Sweeltje

Natuurgebied

Tussen Montfort en de Duitse grens ligt aan de Vlootbeek natuurgebied Het Sweeltje. Het is 118 ha. groot.

Het Sweeltje is voor voetgangers vrij toegankelijk op wegen en paden en aangelijnde honden mogen mee. Er ligt een rode wandelroute van 5 km. Bovendien zjin er diverse fietsknooppunten.

De zandige bodem is voedselarm en droog. Het Sweeltje bestaat nu grotendeels uit naaldbos met voornamelijk grove den. Plaatselijk groeien jonge ruwe berken, lijsterbessen en zomereiken in de ondergroei. In het bos liggen nog enkele kleine heiderestanten. Direct langs de Vlootbeek komt meer loofbos tot ontwikkeling. Langs de bosranden van het Sweeltje leven vogels als geelgors en boompieper. Van het talrijke voorkomen van grove dennen profiteert een specialist als de kuifmees, die vrijwel alleen in dennenbos wordt aangetroffen. Af en toe komt er vanuit het naastgelegen Munnichssbosch een zwarte specht op bezoek.

De Vlootbeek is hier zeer diep in de omgeving ingesneden. Nu vormt de beek het leefgebied van allerlei algemenere vissoorten en amfibieën als de bruine kikker. Vooral op insectengebied is het gebied van groot belang. Op bloemrijke graslanden vliegen in de zomermaanden soms meerdere koninginnepages. Bij groeiplaatsen van de grote pimpernel leeft de enige nog inheemse populatie van het donker pimpernelblauwtje, een ook in Europa zeer zeldzame dagvlinder.

Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg

Contactgegevens

Het Sweeltje
Broekweg 2
6065 CP MONTFORT
Nederland